Cykle koniunkturalne a dobór aktywów do portfela
Obligacje, ETFy a może spółki dywidendowe?

ZARZĄDZANIE
DORADZTWO
GPW

Konkretny kwartet
- zapraszamy na cykl 4 wykładów.

Obligacje, ETF a może spółki dywidendowe?

Zacznij sesję wykładową »

Cykle koniunkturalne
a dobór aktywów do portfela

Ożywienie, boom, załamanie, depresja – w takim rytmie rozwijają się gospodarki kapitalistyczne od wieków. Rynki kapitałowe próbują przewidywać kolejne etapy gospodarczej koniunktury, a tym samym – również podlegają cyklicznie powtarzalnym schematom. Czy świadomość istnienia cykliczności rynkowej może pomóc w inwestowaniu? Obligacje, ETFy, akcje spółek dywidendowych, a może jeszcze coś innego? Co warto mieć w portfelu w kolejnych stadiach rozwoju cyklu koniunkturalnego?


Zapraszamy na cykl 4 wykładów.

Cykl ....

Cykle koniunkturalne a dobór aktywów do portfela.
Obligacje, ETFy a może spółki dywidendowe?

Cykle koniunkturalne w inwestowaniu

- Dowiedz się, skąd bierze się cykliczność rozwoju gospodarki oraz rynków kapitałowych
- Poznaj najważniejsze cykle koniunkturalne obserwowane na rynkach
- Czy świadomość istnienia cykliczności rynkowej może pomóc w prognozowaniu przyszłych wydarzeń?

prowadzący: Sebastian Zadora

Poznaj 5 cech każdego funduszu ETF, na które musisz zwrócić uwagę przed jego zakupem.

- Dowiedz się, jak sposób replikacji ETF wpływa na Twoje inwestycje
- Koszty inwestowania w ETF, które musisz znać
- Czym różni się błąd odwzorowania a różnica w odwzorowaniu?
- ETF a podatki – wszystko co powinieneś wiedzieć
prowadzący: Mateusz Madej

Z dywidendą czy bez? Wady i zalety inwestowania w spółki dywidendowe.

- W jaki sposób dobierać spółki dywidendowe i na co zwrócić uwagę?
- Charakterystyka polskich i zagranicznych dywidend
- Hossa czy bessa? Jak zachowuje się strategia dywidendowa w różnych etapach cyklu giełdowego

prowadzący: Arkadiusz Tytoń

Obligacje- ratunek w czasie bessy? Analiza, przegląd, przykłady.

- Charakterystyka rynku obligacji
- Wpływ sytuacji gospodarczej na rynek obligacji
- Sposoby i strategie inwestowania w obligacje
prowadzący: Jakub Szczepaniak

Zacznij sesję »

Tematy

IconIconIconIcon

Cykle koniunkturalne a dobór aktywów do portfela.
Obligacje, ETFy a może spółki dywidendowe?

Prowadzący

Arkadiusz Tytoń

Starszy specjalista, DM BOŚ

Sebastian Zadora

Dyrektor działu, DM BOŚ

Mateusz Madej

Starszy specjalista, DM BOŚ

Jakub Szczepaniak

Specjalista, DM BOŚ

Informacja upowszechniana jest przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celach edukacyjnych i w ramach promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A.DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.


Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Ryzyka charakterystyczne dla wybranego instrumentu ETF znajdują się w jego dokumencie KID.